Szkolenia zewnetrzne

1. W dniu 4 czerwca br. zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Nowe regulacje w zakresie wyrobów medycznych: Rozporządzenia Europejskie i ustawa krajowa.

Szkolenie poprowadzą: Arkadiusz Grądkowski oraz Andrzej Karczewicz

Szczegóły:

2. W dniu 12 czerwca zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Wytwarzanie produktów leczniczych. Rodzaje zanieczyszczeń oraz reklamacje produktów leczniczych.

Szkolenie poprowadzi: Piotr Falkowski

Szczegóły: